İthalat Gümrük İşlemleri

Gtip Tespiti
Küşat İşlemi
Antrepo Beyanı
DTM İzinleri, TSE Uygunluk belgeleri, Kayıt Belgeleri alınması
İthalat beyannamesi açılarak işlemlerin sonuçlandırılması
Malzemelerin sevk edilmesi
 İhracat Gümrük İşlemleri

Gtip Tespiti
İhracatçılar Birliğine Üyelik
İhracatçılar Birliği Onayı
Dolaşım Belgeleri ve Menşei İspat Belgelerinin Hazırlanması Ve Onaylatılması
İhracat Beyannamesi Açılarak İlgili İşlemin Tamamlanması
İhracat İşlemleriyle İlgili Olarak Evrakların Nakliyat Şirketine Teslimi
Transit İşlemleri

İç Gümrükten İç Gümrüğe
Türkiye’den Yurtdışına
İç Gümrükten Serbest Bölgelere Transit İşlemleri Yapılmaktadır
Diğer Gümrük İşlemleri

Serbest Bölge İşlemleri
Geçici Çıkış İşlemleri
Zati Eşya İşlemleri
Geçici İthalat İşlemleri
Yolcu İşlemleri