Demir-Çelik

Demir çelik endüstrisi, reel ekonomiye sağladığı katkılar açısından dünya ekonomileri için stratejik önemi olan bir endüstridir. Demir çelik sektörü, ulaşımdan inşaata, tarımdan teknolojiye, birçok temel sektöre girdi sağlamakla metal işkolunun lokomotifi konumundadır. Ulusların iktisadi gelişmeleri ve kalkınmaları için kritik endüstrilerden biri olan demir çelik endüstrisi Türkiye ekonomisinde de son yirmi yıllık dönem içerisinde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu nedenle gümrük mevzuat ve uygulamalarında sürekli gelişmeler ve değişmeler meydana gelmektedir. Sektör özelindeki tecrübeli ve uzman kadromuz sayesinde sizi bu değişimlerden meydana gelebilecek her türlü aksaklıktan koruyoruz.

Category:

Date: